Thứ Năm, 5 tháng 11, 2009

Đại Náo Khu Phố BronX - Thành Long

http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/77/Movie_-_Ruble_in_the_Bronx_Video.jpg


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét